Rabu, 28 November 2012

CONTOH DO'A UPACARA BENDERA HARI SENIN - SD, SMP, SMA & UMUN


CONTOH TEKS DAN NASKAH "DO'A UPACARA PENGIBARAN BENDERA HARI SENIN" SEKOLAH DAN UMUM


A’udzubillaahiminasysyaitoonirrojiim…
Bismillaahirrohmaanirrohiim… Alhamdulillaahirobbil’alamiin…
Wassholaatu wassalaamu’ala asyrofil ambiyaa’i walmursaliin wa’ala aalihi washohbihi ajma’iin...

Ya Allah Yang Maha Pengampun…
Ampunilah dosa – dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu Guru kami serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami...

Ya Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang…
Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian diantara kami serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu Guru kami dalam mendidik kami…

Ya Allah Yang Maha Pemurah…
Berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan - Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa…

Ya Allah Yang Maha Kuasa…
Karuniakanlah kepada kami semua, ilmu yang manfaat lagi berkah serta selamatkanlah kami dari semua marabahaya dan tipu daya…

Ya Allah Yang Maha Bijaksana…
Hanya kepada-Mulah kami bergantung dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan , maka kabulkanlah do’a dan permohonan dari hamba- Mu yang lemah ini…

Rabbanaa aatinaa fiddunyaa khasanah wafil aakhirati khasanah waqinaa ‘adzaabannaar… Subhanaa rabbika rabbil izzati ‘ammaa yashifuun…
Wasalamun ‘alal mursalin… Walhamdulillahirabbil’alamiin…


Untuk contoh teks atau naskah protokol (MC) susunan upacara bendera [klik disini]

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...